Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Posiedzenie komisji skarg wniosków i petycji

9 września 2021

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Sejny, odbędzie się w dniu 15 września 2021 r. o godz.: 13:00. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego