Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Komunikat prasowy Podlaskiego OW NFZ:

14 września 2021

Cztery nowe poradnie specjalistyczne w województwie podlaskim

Adresy 4 nowych poradni specjalistycznych:

1. Poradnia urologiczna w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela, ul. Konstytucji 3 Maja 34, Grajewo

2. Pracownia tomografii komputerowej, w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela, ul. Konstytucji 3 Maja 34, Grajewo

3. Poradnia kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera, ul. Szpitalna 60, Suwałki

4. Poradnia geriatryczna w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera, ul. Szpitalna 60, Suwałki

Od 1 września 2021 r. pacjenci mogą korzystać z leczenia w nowo zakontraktowanych przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ poradniach:

urologicznej, kardiologicznej, geriatrycznej, tomografii komputerowej. Przypominamy, że zniesione zostały limity przyjęć do poradni specjalistycznych. 

Nowe poradnie będą działać przy szpitalach: Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie oraz Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Nowe poradnie specjalistyczne zakontraktowaliśmy na obszarach, gdzie była taka potrzeba, oraz gdzie istnieją ku temu możliwości – zasoby materialne i kadrowe.

Dzięki temu pacjenci z Grajewa, Suwałk – ale także okolic i regionu zyskają większą dostępność do świadczeń w zakresie urologii, badania tomografii komputerowej, kardiologii, geriatrii.

– Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ

Placówki, które dysponują poradniami specjalistycznymi, mogą teraz w pełni wykorzystać swój potencjał – od dwóch miesięcy nie obowiązują limity w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za wszystkie porady udzielone pacjentom.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego