Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie” – możliwość organizacji szkolenia w formie stacjonarnej w Mieście Sejny

15 września 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego realizuje projekt Cyfrowe Podlaskie, w ramach którego organizowane są bezpłatne szkolenia z wykorzystania technologii cyfrowych, skierowane do mieszkańców naszego regionu.

Założeniem projektu jest podniesienie wiedzy mieszkańców regionu na temat wykorzystania technologii informatycznych w życiu codziennym i zawodowym. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały szkoleniowe.

Jest możliwość organizacji szkoleń stacjonarnych w Mieście Sejny, jeśli  zebrałaby się grupa 10-12 osób. Termin zajęć dopasowany zostanie do potrzeb uczestników.

Proponuje się organizację szkoleń w następującej tematyce:

1) obsługa komputera i internetu od podstaw (28 godzin lekcyjnych)

2) moje hobby i rozwój osobisty online (24 godziny lekcyjne)

Pełna informacja na temat szkoleń znajduje się na stronie projektu https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/

Osoby chętne do udziału w szkoleniu proszone są o kontakt z Urzędem Miasta w Sejnach, osoba do kontaktu: Ewelina Luto, nr telefonu (87) 5162 073.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego