Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Narodowy spis powszechny – komunikat

28 września 2021

Gminny Komisarz Spisowy w mieście Sejny informuje, że na terenie Miasta Sejny zostanie zorganizowany punkt spisowy w ostatnim dniu NSP 2021 tj. 30.09.2021 r. Więcej informacji w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego