Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

APEL Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

25 października 2021

APEL Pana Bohdana Paszkowskiego Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, dyrektorów

Szpitali udzielających świadczeń związanych z hospitalizacją osób z podejrzeniem / zakażeniem COVID-19 oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie epidemiologii oraz

chorób zakaźnych, dotyczący zwrócenia szczególnej uwagi na przestrzeganie norm sanitarnych, zachowanie zasad reżimu sanitarnego oraz skorzystanie z możliwości

zaszczepienia się przeciw COVID-19, z prośbą o możliwie jak najszersze jego rozpowszechnienie. Więcej informacji w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego