Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja dotycząca wniosków o wydanie dowodu osobistego

28 października 2021

W dniu 5 listopada 2021 r. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych (m.in. wydawanie dowodów, przyjmowanie zgłoszenia o utracie dowodu) będzie się odbywało do godziny 1100.

Powyższe wynika z konieczności zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada br. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego