Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja

6 grudnia 2021

INFORMACJA

Informuje się, że na obszarach wymienionych w poniższym rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia
czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do
granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz.U. poz. 2193) został wprowadzony czasowy
zakaz przebywania.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego