Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zmiany w harmonogramie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym w grudniu 2021 r.

14 grudnia 2021

Odwołany dyżur psycholog Diany Wiżlańskiej – Sławińskiej dnia 16 grudnia 2021 r. w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10. Kolejne dyżury w grudniu 2021 r. odbędą się: 29.12.2021 r. w godzinach 15.00-16.30 oraz 30.12.2021 r. w godzinach 16.00.-17.30

Zdalny dyżur psycholog Ewy Szyc dnia 23 grudnia 2021 r. pod numerem telefonu: 691 539 047


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego