Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Ruszył program pilotażowy dla dzieci uzależnionych od komputerów i smartfonów

28 grudnia 2021

Program pilotażowy skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych jest już realizowany na terenie województwa podlaskiego. Pacjenci objęci opieką, korzystają ze świadczeń bezpłatnie.

Program pilotażowy stanowi odpowiedź na zaistniałą potrzebę zdrowotną, związaną z zagrożeniem wynikającym z częstego korzystania przez dzieci i młodzież z mediów cyfrowych za pośrednictwem narzędzi takich jak komputery, smartfony, tablety czy inne urządzenia elektroniczne, dodatkowo potęgowaną przez pandemię SARS-CoV-2.

– Do tej pory nie było poradni bezpośrednio dedykowanych oddziaływaniom terapeutycznym skierowanym do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych. Przeprowadzenie programu pilotażowego umożliwi przetestowanie sposobu organizacji opieki nad uzależnionymi od nowych technologii dziećmi i ich rodzinami – podkreśla Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński. 

Program pilotażowy skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych realizowany będzie w latach 2021-2023 w 10 ośrodkach na terenie kraju. W województwie podlaskim prowadzony będzie w Ośrodku Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Etap przy ul. Włókienniczej 7 w Białymstoku, na podstawie programu oddziaływań terapeutycznych opracowanego przez personel placówki. 

Uzależnieni od nowych technologii – do kogo skierowany jest program?

Ze świadczeń skorzystać mogą zarówno dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, jaki dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia.

Opieka ośrodka  – na jakie świadczenia mogą liczyć pacjenci?

Pacjenci wraz z rodzicami mogą zgłosić się bezpośrednio do ośrodka realizującego program pilotażowy, gdzie uzyskają dedykowane wsparcie i opiekę. Program pilotażowy zawiera m.in:

– poradę lekarską diagnostyczną

– poradę lekarską terapeutyczną

– poradę psychologiczną diagnostyczną

– poradę psychologiczną

– sesję psychoterapii indywidualnej

– sesję psychoterapii rodzinnej

– sesję psychoterapii grupowej

– sesję psychoedukacyjną

Czas trwania terapii dostosowany jest w ośrodku do pacjenta, który się na nią zgłosi. Wszystkie świadczenia oferowane w ramach programu pilotażowego są dla pacjentów bezpłatne.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego