Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA

29 grudnia 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach  informuje, że od 1 stycznia 2022r. obsługą programu „Rodzina 500 +” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach kontynuować będzie wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego