Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

IMGW – Opady marznące

19 stycznia 2022

Nadal możliwe są miejscami słabe opady marznącej mżawki powodującej gołoledź. Ryzyko
zjawiska będzie stopniowo maleć ze względu na rosnącą temperaturę. Najdłużej utrzyma się we
wschodnich powiatach. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego