Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

„CSR i innowacje dla zrównoważonego rozwoju” to cykl 11 regionalnych warsztatów online skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw.

25 stycznia 2022

 1. Czym jest projekt?

„CSR i innowacje dla zrównoważonego rozwoju”  to cykl 11 regionalnych warsztatów online skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw.

 1. Kto organizuje?

Inicjatorem warsztatów jest Grupa robocza ds. innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR, działająca przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

 1. Dla kogo?

Projekt kierowany jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Uczestnikami warsztatów będą przedsiębiorcy, właściciele, menedżerowie małych i dużych zespołów, koordynatorzy projektów oraz osoby odpowiedzialne w organizacji za proces zmiany i rozwoju.

W każdym z warsztatów weźmie udział min. 20, a max. 25 uczestników.

Jedno przedsiębiorstwo może skierować na szkolenie do dwóch osób.

 1. Jak szkolenia będą wyglądały?
 • Część I – Blok teoretyczny (5h)
 • Część II – Blok praktyczny (5h)
 1. Korzyści z udziału w projekcie:
 • wiedza na temat trendów społecznych, gospodarczych i politycznych związanych z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju oraz rozwoju praktyk odpowiedzialnego biznesu;
 • warsztaty będą inspiracją dla przedsiębiorców do szerszego analizowania prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem wpływu na społeczeństwo i środowisko oraz kształtowania przyszłych kierunków rozwoju w poszanowaniu standardów odpowiedzialnego biznesu;  
 • za udział w dwóch dniach szkoleniowy wręczany jest certyfikat.
 1. Termin szkolenia:

01.02.2022 oraz 04.02.2022 godz. 9:00 – 14:50

 1. Więcej informacji dostępne są na stronach:
 1. https://grupaprofesja.com/csr-i-innowacje-dla-zrownowazonego-rozwoju/
 2. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-dsinnowacji-dla-zrownowazonego-rozwoju-i-csr
 1. Formularz zgłoszeniowy: https://grupaprofesja.com/csr-i-innowacje-dla-zrownowazonego-rozwoju/
https://grupaprofesja.com/csr-i-innowacje-dla-zrownowazonego-rozwoju/
 1. Osoby do kontaktu:
 1. Tomasz Zawadzki, Businesswell Poznań; adres e-mail: tomasz.zawadzki@businesswell.com,  tel. 535936888
 2. Marzena Grapiniak, Grupa Profesja, Poznań; adres e-mail: marzena.grapiniak@grupa.profesja.com; tel. 536058444
 3. Aleksandra Maciejak, Fundacja Partycypacji Społecznej, Poznań, adres e-mail: aleksandra.maciejak@fundacja-spoleczna.pl; tel. 575032444

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego