Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zmiana terminu dyżuru radcy prawnego – Barbary Lutyńskiej w punkcie konsultacyjnym

7 lutego 2022

Dyżur został przełożony na dzień 21 lutego 2022 r. w godz. 15.30-17.30.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego