Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone

2 marca 2022

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń wypłacanych przez KRUS na dzień 1 marca 2022 r.
emerytura podstawowa1.084 zł 58 gr
najniższa emerytura1.338 zł 44 gr
dodatek pielęgnacyjny256 zł 44 gr
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego384 zł 66 gr
dodatek kombatancki256 zł 44 gr
dodatek z tytułu tajnego nauczania256 zł 44 gr
dodatek kompensacyjny38 zł 47 gr
dodatek dla sieroty zupełnej481 zł 97 gr
dodatek dla 100 – latka4.944 zł 79 gr
świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej256 zł 44 gr
świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż256 zł 44 gr
dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego981 zł 81 gr
ryczałt energetyczny192 zł 58 gr
zasiłek macierzyński (miesięcznie)1.000 zł 00 gr
zasiłek pogrzebowy4.000 zł 00 gr
rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nie więcej niż1.338 zł 44 gr
świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nie więcej niż500 zł 00 gr
świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej …… łączna kwota z emeryturą/rentą nie więcej niż2.676 zł 88 gr
zasiłek chorobowy za 1 dzień – od 1 stycznia 2022 r.20 zł 00 gr
jednorazowe odszkodowanie za 1% uszczerbku na zdrowiu – od 1 stycznia 2022 r.1.033 zł 00 gr
zasiłek z tytułu kwarantanny – od 1 stycznia 2022 r.1.505 zł 00 gr
zasiłek opiekuńczy za 1 dzień36 zł 16 gr
zasiłek chorobowy z tytułu zachorowania na COVID-19 za 1 dzień (nie dłużej niż za 14 dni) – od 1 stycznia 2022 r.30 zł 00 gr
Wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty  świadczenia emerytalno – rentowego:
70%4.196 zł 60 gr
130%7.793 zł 70 gr
Kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczeń emerytalno – rentowych w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%
części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej691 zł 94 gr
renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba588 zł 19 gr

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego