Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

POMOC UKRAINIE – KOMUNIKAT

15 marca 2022

Mieszkańcy, którzy przyjęli pod swój dach rodziny z Ukrainy, proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach. Jest to niezbędne do legalizacji ich pobytu, korzystania z systemu oświaty, służby zdrowia, podjęcia pracy i innych form pomocy.

Zgłoszeń należy dokonywać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sejnach, ul. Wileńska 10, 16-500 Sejny

tel. 87 5162 113 w godz. 7.00 – 15.00


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego