Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy

15 marca 2022

” Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, informuje iż na portalu publicznych służb zatrudnienia,

uruchomiona została nowa zakładka adresowana do uchodźców z Ukrainy o nazwie ” Rynek pracy – pomoc dla Ukrainyhttps://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

– rynek pracy w Polsce,

– pomoc w innych obszarach,

rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej. „


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego