Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Spotkanie informacyjne – Wsparcie Inicjatyw Lokalnych

30 marca 2022

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym programu mikrodotacyjnego Podlaskie Lokalnie, podczas którego przedstawiciele Operatorów – Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku opowiedzą o założeniach projektu, przybliżą zasady aplikowania o środki oraz odpowiedzą na pytania uczestników. Spotkanie odbędzie się w piątek 1 kwietnia 2022 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sejnach.


W trakcie trwania konkursu podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, złożone z co najmniej trzech pełnoletnich mieszkańców województwa, mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na wsparcie lokalnej inicjatywy.

W związku z sytuacją, która ma miejsce na Ukrainie w nadchodzącym naborze Operatorzy wprowadzili kryterium strategiczne dotyczące wsparcia uchodźców z Ukrainy. Oznacza, to że zgłaszane Inicjatywy, które będą dotyczyć tej kwestii otrzymają dodatkowe punkty na etapie oceny wniosku. W obecnym konkursie suma środków przeznaczona na dotacje wynosi 125 000 zł.

Zapraszamy także do obejrzenia spotu promocyjnego Podlaskie Lokalnie, który przygotowaliśmy razem z realizatorami inicjatyw lokalnych w 2021 roku

www.youtube.com/watch?v=KImisD4dw1g

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz jego profilu na Facebooku www.facebook.com/PodlaskieLokalnieNOWEFIO żeby być na bieżąco z informacjami na jego temat.

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego