Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

„E-Doradca Zawodowy – poradnictwo zawodowe online w urzędach pracy woj. podlaskiego – nowe spojrzenie, nowe możliwości”.

20 kwietnia 2022

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w partnerstwie z 8 Powiatowymi Urzędami Pracy
woj. podlaskiego – Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówka, Kolno, Łomża, Sejny, Wysokie
Mazowieckie, Zambrów od października 2021 realizuje projekt pilotażowy pn. „E-Doradca
Zawodowy – poradnictwo zawodowe online w urzędach pracy woj. podlaskiego – nowe
spojrzenie, nowe możliwości”.

Jest to przedsięwzięcie realizowane ze środków Funduszu Pracy, które odpowiada
na wyzwania rynku pracy i potrzeby różnych grup klientów (również tych, którzy nie zawsze mają
możliwość przybycia do urzędu), oferujące usługi realizowane online, w formie videorozmów
na żywo z doradcami zawodowymi.

Wsparcie przewidziane w projekcie obejmuje:

 • porady zawodowe indywidualne online,
 • warsztaty i spotkania grupowe online.

Podczas spotkań online z doradcą zawodowym możliwe jest:

 • poznanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych,
 • wykonanie badania kompetencji interpersonalnych i osobistych (za pomocą Narzędzia do
  Badania Kompetencji) oraz uzyskanie wskazówek rozwojowych,
 • odkrycie swoich mocnych stron i talentów,
 • ustalenie celów zawodowych, edukacyjnych oraz zaplanowanie działań służących ich realizacji,
 • przygotowanie się do poszukiwania pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych,
 • stworzenie lub udoskonalenie dokumentów aplikacyjnych (CV i listy motywacyjny),
 • przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
 • uzyskanie wsparcia w wyborze szkoły, kierunku studiów, szkolenia, czy przekwalifikowania
  i zmiany zawodu,
 • przygotowanie się do opracowania biznesplanu i założenia własnej działalności gospodarczej.
  Zapisy na usługi online z doradcą zawodowym prowadzi Powiatowy Urząd Pracy.

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego