Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH „ODPOWIEDZIALNA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH”

31 maja 2022

Burmistrz Miasta Sejny wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach mają zaszczyt zaprosić na bezpłatne szkolenie z udziałem  Roberta Lemańskiego pn. „Odpowiedzialna sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych”, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00 na sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach.

Robert Lemański – wieloletni pracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, certyfikowany specjalista z zakresu profilaktyki społecznej, praktyk, członek kilku komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Program Szkolenia

1.Prawne aspekty dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych.

2. Podstawowe informacje na temat problematyki alkoholowej przydatne w pracy w placówce handlowej.

3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jej rola w systemie kontroli punktów sprzedaży.

4. Jak asertywnie odmówić sprzedaży w kontekście nieletnich, nietrzeźwych.

5. Reklama w placówkach handlowych.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego