Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR VII/2022z dnia 20.06.2022 r.

23 czerwca 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
z siedzibą w Suwałkach
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach
Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
w zakresie działania:
realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

Szczegóły w załączniku:


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego