Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

KONKURS LODOŁAMACZE

5 lipca 2022

Uprzejmie informuję, iż Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
w dniu 30 czerwca 2022 r. przesłała informację o trwającej XVII edycji Konkursu
Lodołamacze 2022.

Konkurs Lodołamacze powstał, aby promować zatrudnianie osób
z niepełnosprawnościami. Skierowany jest do pracodawców, instytucji oraz osób, które
angażują się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorem Konkursu Lodołamacze jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych FAZON, której Fundatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych.

Zbieranie zgłoszeń do udziału w ww. Konkursie rozpoczęło się w dniu 5 maja 2022 r.
i będzie trwało do 15 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje (w tym link do Regulaminu Konkursu, link do Formularzy
zgłoszeniowych) dostępne są na stronie: https://popon.pl/lodolamacz-w-roli-glownei-rusza-
xvii-edvcja-konkursu/.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego