Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

SPOTKANIE KONSULTACYJE

13 lipca 2022

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta Sejny na spotkanie konsultacyjne w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania naszego Stowarzyszenia.

Gdzie: Ośrodek Kultury w Sejnach, ul.1 Maja 17, 16-500 Sejny

Kiedy: 18 lipca 2022 (poniedziałek). Początek spotkania: godz. 12:00

W jakim celu:

Lokalne Strategie Rozwoju to narzędzie dzięki któremu, z pomocą Lokalnej Grupy Działania gminy nimi objęte i ich mieszkańcy będą mogli pozyskać dodatkowe środki finansowe na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich.  Na co te środki zostaną przeznaczone zależy głównie od Państwa – tylko zaangażowanie mieszkańców poszczególnych gmin pozwoli stworzyć nam Strategię odzwierciedlającą Państwa wizję rozwoju naszego regionu i odpowiadającą na jak największą ilość potrzeb. Aby było to możliwe niezbędne jest Państwa zaangażowanie w proces tworzenia Strategii – spotkanie na które zapraszamy jest pierwszym ale na pewno nie ostatnim w drodze do stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju stworzonej na miarę Państwa marzeń i potrzeb.

Plan spotkania:

  1. Prezentacja założeń RLKS na lata 2023-2030
  2. Omówienie ankiety badawczej dot. obszarów rozwojowych terenu LSR
  3. Prezentacja wstępnych wyników ewaluacji LSR na lata 2014-2020 oraz dyskusja na temat jej wpływu na rozwój terenu nią objętego
  4. Moderowane warsztaty na temat przyszłego kształtu analizy SWOT w odniesieniu do zidentyfikowanych przez zebranych czynników rozwojowych

W czasie spotkania przewidziane 2 przerwy kawowe

Przewidywany czas spotkania – do 4 godzin


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego