Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

XXII Suwalski Jarmark Folkloru

14 lipca 2022

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza na XXII Jarmark Folkloru, który w tym roku odbędzie się pod hasłem „Ukraińcy na Suwalszczyźnie”. W  programie koncerty, przegląd folkloru muzycznego regionu oraz folkowy kiermasz z  lokalnymi wyrobami. Chętni mogą pojawić się na Jarmarku w specjalnie przygotowanym stroju i wziąć udział w konkursie na najciekawszą stylizację.

Na XXII Suwalskim Jarmarku Folkloru kontynuujemy rozpoczęty w ubiegłym roku cykl prezentacji dziedzictwa kulturowego różnych grup etnicznych, etnograficznych i etnokonfesyjnych, mieszkających współcześnie lub w przeszłości na Suwalszczyźnie. W tym roku, z oczywistych przyczyn, nie może to być inna grupa niż nasza najmłodsza mniejszość, zatem tegoroczny Suwalski Jarmark Folkloru odbędzie się pod hasłem „Ukraińcy na Suwalszczyźnie”.

Tradycyjnie pierwszy dzień Jarmarku (sobota) poświęcony będzie przede wszystkim kulturze ludowej i tradycyjnej Suwalszczyzny – z najważniejszą częścią programu, Przeglądem Muzyki Ludowej Suwalszczyzny stanowiącym nasze regionalne eliminacje do 57. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w roku 2023. W pierwszym dniu wystąpią również suwalscy laureaci tegorocznego Festiwalu w Kazimierzu oraz goście z Litwy, z pokrewnego etnograficznie Wilna – Kapela „Smetonos ūsai” koncertująca w Polsce w ramach „Podlaskiej Oktawy Kultur”.

W drugim dniu Jarmarku (niedziela) skoncentrujemy się na zespołach występujących gościnnie i folklorze ukraińskim. Gwoździem programu i gwiazdą wieczoru będzie znany w całej Polsce zespół HORPYNA, od ponad 20 lat grający folk ukraiński w rockowym wydaniu. W ciągu dnia wystąpią kolejni goście z Litwy. Program wzbogacą także prezentacje wybranych rzemiosł i zajęć tradycyjnych oraz konkurs dla publiczności na strój inspirowany strojem ludowym, tradycyjnym lub historycznym.

Suwalski Jarmark Folkloru to nie tylko scena i koncerty, ale także kramy i stoiska rozstawione w parku. Podobnie jak w zeszłym roku wystawców ograniczymy wyłącznie do rzemieślników, twórców ludowych, artystów tradycyjnych, wytwórców tradycyjnych przysmaków i napojów, ze szczególnym uwzględnieniem tych nawiązujących do tradycji i dziedzictwa naszego regionu. Rezygnujemy z komercyjnych produktów, towarów produkcji masowej i sztucznej. Wierzymy, że stworzenie przestrzeni do prezentacji i sprzedaży wyrobów tradycyjnych i ludowych w ramach Suwalskiego Jarmarku Folkloru może nie tylko stanowić formę wsparcia ginących zawodów i rzemiosł, promocji rękodzieła i jego twórców, ale także stać się narzędziem edukacji suwalczan i odwiedzających nasze miasto turystów w zakresie znaczenia i wartości naszego dziedzictwa kulturowego. Kramom i stoiskom rzemieślników towarzyszyć będą również stanowiska animacyjne, interaktywne, obsługiwane przez rzemieślników i animatorów kultury tradycyjnej. Będzie więc okazja ponownie odwiedzić stanowiska, które sprawdziły się i spotkały z dużym zainteresowaniem w ubiegłym roku (np. krosna, żarna, farbowanie naturalne, gry i zabawy plebejskie, itp.), jak i kilka nowych.

XXII Suwalski Jarmark Folkloru odbędzie się 23-24 lipca w parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej www.soksuwalki.eu.

Z pozdrowieniami,
Dział Promocji, Marketingu i Impresariatu

Suwalski Ośrodek Kultury
tel. 48 87 563 85 07
ul. Papieża Jana Pawła II 5
16-400 Suwałki
www.soksuwalki.eu


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego