Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zwiększamy dostępność do opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w województwie podlaskim dla dzieci i dorosłych

31 sierpnia 2022

Rozwój opieki psychiatrycznej w województwie podlaskim jest jednym z priorytetów Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W ostatnim czasie  zwiększyliśmy liczbę miejsc udzielania świadczeń, gdzie pacjenci otrzymają pomoc psychiatryczną i psychologiczną. Zakontraktowaliśmy dwa nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w: Czarnej Białostockiej i Mońkach oraz 3 Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w ramach II poziomu referencyjnego w: Białymstoku i Suwałkach.  

„Podlaski Oddział NFZ zakontraktował w województwie podlaskim kolejne 2 ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Łącznie mamy w naszym województwie już 19 takich ośrodków. Chciałbym podkreślić, że w każdym powiecie województwa podlaskiego mamy zabezpieczony dostęp do świadczeń psychiatrycznych i psychologicznych, z których mogą korzystać dzieci i młodzież. Ponadto od 1 lipca 2022 r. w ramach II poziomu referencyjnego zakontraktowaliśmy 3 Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

„Wywołana pandemią konieczność izolacji społecznej, narażenie na stres, konflikt zbrojny na terenie Ukrainy, szybki tryb życia  a także rozwój nowych technologii predestynują zapotrzebowanie na świadczenia psychiatryczne i psychologiczne. Szczególnie wśród dzieci i młodzieży widzimy rosnące potrzeby w tym zakresie, dlatego sukcesywnie zwiększamy dostępność do opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej w województwie podlaskim.”

– mówi Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w ramach pierwszego poziomu referencyjnego działają od 1 lipca w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 1 oraz w Mońkach przy Al. Wojska Polskiego 56A. Pierwszy z nich prowadzi Mednovation Spółka z o. o., drugi Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach.

Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w ramach II poziomu referencyjnego prowadzą w Białymstoku: Uniwersytecki Dziecięcy szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 17  i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Psychiatrii I Psychoterapii Dzieci I Młodzieży Eureka przy ul. Wesołej 17/1, natomiast w Suwałkach  Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 62. W każdym z Centrów działa poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci oraz oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci.

Lista wszystkich ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego oraz Centrów Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży:

1. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Augustów, ul. Komunalna 2, tel. 508 280 634

2. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Becejły 7, kom. 508 280 126

3. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Sejny, ul. Wojska Polskiego 60d, tel. 508 280 439

4. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Sokółka, ul. Broniewskiego 2, tel.    508 280 237

5. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, Suwałki, ul. Szpitalna 62, tel. 508 280 652

6. ANIMUS Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 83, tel. 794 908 839

7. Szpital Ogólny im. dr. W. Ginela w Grajewie, Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, tel. 86 272 32 71 wew. 248

8. Szpital Ogólny w Kolnie, Kolno, ul. Wojska Polskiego 69, tel. 86 273 93 68

9. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, Łomża, ul. Skłodowskiej-Curie 1, tel. 86 216 67 03, 575 663 830

10. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,  Sławiec, ul DŁUGA 22, tel.  86 216 67 03, 664 010 978

11. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, Wysokie Mazowieckie, ul. Rynek Piłsudskiego 23, tel. 86 217 32 40, 575 663 830

12. Ośrodek Psychoterapii Pomocni Ewa Dąbrowska-Jackowska, Białystok, ul. Wisławy Szymborskiej 2, tel. 791 261 171

13. Q Medica Sp. z.o.o, Białystok, ul. Waszyngtona 30, tel. 85 679 51 01

14. EZRA UKSW Sp. z o.o, Białystok, ul. Sikorskiego 6a, tel. 536 777 251

15. EZRA UKSW Sp. z o.o, Siemiatycze, 11 Listopada 73, tel.  536 777 251

16. EZRA UKSW, Zambrów, Magazynowa 9, tel. 536 777 251

17. Psychologija Sp. z. o. o., Hajnówka, 3 Maja 59 Ł, tel. 737 848 949

18. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, Mońki, Al. Wojska Polskiego 56A, tel. 533 810 201, (87) 562 64 02

19. MEDNOVATION Sp. z o. o., Czarna Białostocka, ul. Torowa 1, tel. 733 208 910

20. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, tel. (85) 745 05 00

21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży EUREKA w Białymstoku, ul. Wesoła 17/1, kom. 533 544 633

22. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, tel. (87) 564 25 85, (87) 562 64 02

W ramach pomocy oferowanej w powyższych ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

– porada psychologiczna diagnostyczna

– porada psychologiczna

– sesja psychoterapii indywidualnej

– sesja psychoterapii rodzinnej

– sesja psychoterapii grupowej

– sesja wsparcia psychospołecznego

– wizyta, porada domowa lub środowiskowa

– świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży.

Warto przypomnieć, że pierwszy poziom referencyjny to Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, zatrudniające psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych, drugi poziom referencyjny to Centra Zdrowia Psychicznego, w których można skorzystać w szczególności z porad psychiatry dzieci i młodzieży, leczenia na oddziale dziennym lub w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci.

Kluczowym aspektem funkcjonowania Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży oraz Centrów Zdrowia Psychicznego jest współpraca, aby rodzina, dzieci i młodzież mogła otrzymać skoordynowane wsparcie i opiekę.

Warto podkreślić, że dzieci i młodzież uzależniona od nowych technologii cyfrowych może także korzystać ze świadczeń w ramach programu pilotażowego dla dzieci uzależnionych od komputerów i smartfonów. Program realizowany będzie w latach 2021-2023.

W województwie podlaskim program realizuje Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Etap przy ul. Włókienniczej 7 w Białymstoku. Umowa z poradnią na to nowe świadczenie obowiązuje od 27 grudnia 2021 r. Pacjenci wraz z rodzicami mogą zgłosić się bezpośrednio do ośrodka realizującego program pilotażowy, gdzie uzyskają dedykowane wsparcie i opiekę.

Program pilotażowy dla dzieci i młodzieży uzależnionej od nowych technologii cyfrowych skierowany jest do dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia, problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych, oraz ich rodzin.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego