Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego dla Miasta Sejny

19 września 2022

Miasto Sejny otrzymało dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 5 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach. Umowa w sprawie dotacji została podpisana w dniu 28 lipca 2022 r. między Województwem Podlaskim i Miastem Sejny. Dotacja zostanie wykorzystana na zakup specjalistycznych ubiorów dla strażaków OSP Sejny. Zadanie będzie zrealizowane do 31 października 2022 r.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego