Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Otwarte, bezpłatne warsztaty pn. „Żyjmy zdrowo – doskonalenie kompetencji  psychologicznych, wpływających na polepszenie jakości życia i dobrostanu człowieka, niezbędnych w profilaktyce uzależnień”

20 września 2022

Burmistrz Miasta Sejny wraz z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na otwarte warsztaty w Klubie Seniora, które poprowadzi Zofia Piłasiewicz – psycholog, psychoterapeuta.

Kolejne z cyklu spotkań odbędzie się 25 października o godz. 16.00 w Klubie Seniora (Urząd Miasta w Sejnach).

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Program warsztatów:

I spotkanie:

Komunikacja – mosty zamiast murów /2 godziny/

 1. Przywitanie i ćwiczenie integracyjne otwierające komunikację
 2. Krótki wykład na temat znaczenia i rodzajów komunikacji
 3. Ćwiczenie związane z komunikacją w grupie
 4. Ćwiczenie wzmacniające poczucie własnej wartości uczestników

II spotkanie:

Co nas wzmacnia w radzeniu sobie ze stresem / 2 godziny/

 1. Zapoznanie z grupą
 2. Ćwiczenie integracyjne i otwierające komunikację
 3. Krótki wykład na temat stresu i czynników wzmacniających
 4. Ćwiczenia relaksacyjne.

III spotkanie

Emocje – jak sobie z nimi radzić / 2 godziny/

 1. Przywitanie i ćwiczenie integracyjne otwierające komunikację
 2. Krótki wykład na temat emocji i ich znaczenia w życiu człowieka
 3. Ćwiczenie związane z rozpoznawaniem i wygaszaniem emocji.
 4. Zebranie informacji zwrotnych

IV spotkanie

Asertywność- czyli umiejętność wyrażania siebie /2 godziny/

 1. Przywitanie i ćwiczenie integracyjne otwierające.
 2. Krótki wykład na temat asertywności.
 3. Ćwiczenia asertywności: wyrażania siebie, obrony własnych granic psychologicznych
 4. Ćwiczenie relaksacyjne

V spotkanie

Pasje i zainteresowania i ich znaczenie dla rozwoju człowieka /2 godziny/

 1. Przywitanie i ćwiczenie otwierające komunikację
 2. Rozmowa na temat zainteresowań
 3. Krótki wykład na temat zainteresowań i  ich znaczenia w życiu człowieka
 4. Ćwiczenia terapeutyczne i wzmacniające

VI spotkanie

Giętkość umysłu- ćwiczenia technik zapamiętywania i uplastyczniania umysłu  / 2 godziny/

 1. Przywitanie i ćwiczenie otwierające komunikację
 2. Znaczenie ciągłego rozwoju i uplastyczniania umysłu – krótki wykład
 3. Ćwiczenia uplastyczniające umysł
 4. Mnemotechniki- techniki zapamiętywania
 5. Podsumowanie zajęć

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego