Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Jeszcze do końca września placówki medyczne oraz apteki mogą wziąć udział

27 września 2022

w naborze na realizację szczepień ochronnych przeciwko grypie w sezonie 2022/2023

W województwie podlaskim funkcjonuje już 169 punktów, w których można zaszczepić się przeciwko grypie. Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ  przypomina o upływającym 30 września 2022 r. terminie składania zgłoszeń do realizacji szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Placówki medyczne oraz apteki, które chcą szczepić przeciwko grypie, ale nie zdążyły jeszcze złożyć swoich aplikacji do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ mają ostatni dzwonek, aby dopełnić formalności. 30 września upływa termin składania wniosków na realizację szczepień ochronnych przeciwko grypie. Podkreślam, że procedura jest prosta i szybka, nasi pracownicy na bieżąco włączają do wykazu  nowe punkty szczepień. Aktualnie w całym województwie podlaskim do realizacji szczepień ochronnych przeciwko grypie zgłosiło się 169 podmiotów w tym 41 aptek oraz 128 placówek medycznych. Na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ znajdziecie Państwo listę punktów szczepień przeciwko grypie wraz z danymi do kontaktu. Warto podkreślić, że listę placówek medycznych i aptek codziennie aktualizujemy”.

– mówi Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku.

Procedura naboru

Placówki medyczne oraz apteki ogólnodostępne zgłaszają swoją aplikację elektronicznie poprzez skrzynkę ePUAP Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wraz z pisemnym oświadczeniem i formularzem zgłoszeniowym. W przypadku braku możliwości przekazania drogą elektroniczną, aplikacje można złożyć w wersji papierowej w siedzibie Podlaskiego Oddziału NFZ przy ul. Pałacowej 3 w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania aplikacji oraz wymagań jakie muszą spełnić placówki medyczne i apteki dostępne są na stronie internetowej:

https://www.nfz-bialystok.pl/aktualnosci-oddzialu/zaproszenie-dla-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-lecznicza-oraz-aptek-do-udzialu-w-narodowym-programie-szczepien-ochronnych-przeciwko-grypie-sezonowej/

Za każde podanie szczepionki przeciwko grypie NFZ zapłaci 21,83 zł. Stawkę wyliczyła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Koszt obejmuje kwalifikację do szczepienia oraz podanie szczepionki przez osobę uprawnioną.

Przypominamy, kto jest uprawniony do bezpłatnej szczepionki przeciw grypie

Pacjent nabywa szczepionkę na podstawie recepty. Bezpłatne szczepionki przeciwko grypie dostaną kobiety w ciąży oraz seniorzy w wieku 75+. Z 50 % refundacją szczepionki będą mogli kupić między innymi pacjenci w wieku 18 – 65 lat narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych i pacjenci 65+. Dla pozostałych osób szczepionka przeciw grypie jest płatna. Pacjent pokrywa koszt preparatu, natomiast NFZ płaci za szczepienie. 

Kwalifikować do szczepienia przeciw grypie mogą: lekarz, felczer, dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta. Kwalifikację przed szczepieniem dzieci prowadzi wyłącznie lekarz.

Lista punktów, w których można zaszczepić się przeciwko grypie, opublikowana jest na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

http://www.nfz-bialystok.pl/aktualnosci-oddzialu/szczepienia-przeciwko-grypie-sprawdz-gdzie-sie-zaszczepisz/

Z poważaniem,

Beata Leszczyńska

rzecznik prasowy

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego