Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

IV edycja losowania hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy

5 października 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku
po raz czwarty zaprasza dzieci rolników do udziału w konkursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Konkurs skierowany jest
do dzieci urodzonych w latach 2008-2016, których co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

1. zrealizować kurs dostępny na stronie prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy,

2. pobrać certyfikat ukończenia kursu (dane dziecka wpisuje się do systemu komputerowego przed rozpoczęciem kursu) oraz formularz zgłoszeniowy,

3. przesłać do 6 listopada 2022 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa  lub pocztą elektroniczną na adres
e-mailhulajnoga@krus.gov.pl z dopiskiem:  „Kurs e-learningowy dla dzieci”. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Kasy: krus.gov.pl, w zakładce: konkursy
i patronaty.

Szkolenie w nowoczesnej formie przybliża najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie zostanie rozlosowanych 50 hulajnóg.

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w konkursie.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego