Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja o wyznaczeniu punktów do dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem

6 października 2022

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że na polecenia Pana Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego profilaktycznie na terenie miasta Sejny zostały wytypowane miejsca do dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem:

1. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sejnach – dla dzieci i młodzieży oraz pracowników szkoły.

2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach – dla młodzieży i pracowników szkoły.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – dla młodzieży i pracowników szkoły.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach – mieszkańcy miasta Sejny.

5. Urząd Miasta w Sejnach – pracownicy urzędu i mieszkańcy miasta.

6. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie Zakład Produkcji Mleczarskiej w Sejnach – pracownicy zakładu.

7. Żłobek Miejski w Sejnach – dzieci i pracownicy żłobka

8. Ośrodek Kultury w Sejnach – pracownicy i mieszkańcy miasta

             Burmistrz jednocześnie informuje, że nie przyjmujemy tabletek profilaktycznie, a jedynie na sygnał z Urzędu Miasta Sejny lub w przypadku uzyskania informacji ze środków masowego przekazu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego