Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ Z PROGRAMU ERASMUS+ 2021-2027

6 października 2022

Praktyczny kurs warsztatowy z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli.
O granty w nowym Programie Erasmus+ 2021-2027 w sektorze „Edukacja szkolna” mogą ubiegać się wszystkie typy placówek: od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. W Programie na lata 2021-2027 dopuszczone zostały placówki prowadzone nie tylko przez jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje non-profit, ale również przez spółki cywilne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą!
Warunkiem otrzymania dotacji jest poprawne i terminowe złożenie wniosku do programu. Formularz zgłoszeniowy może wypełnić dyrektor szkoły lub inna odpowiedzialna osoba
Więcej informacji o programie ERASMUS+: www.szkolenia-erasmus.org
Szkoła lub przedszkole może pozyskać fundusze na: Zagraniczne kursy i szkolenia dla kadry Obserwację pracy w partnerskiej placówce (job shadowing) Prowadzenie zajęć dydaktycznych za granicą (teaching assignment) Zaproszenie ekspertów z zagranicznych placówek Krótko- lub długoterminowe wyjazdy uczniów w celu uczenia się za granicą Wymiany grup uczniów
UWAGA! Najbliższe nabory wniosków dla szkół:
AKCJA 1: Mobilność edukacyjna
TERMIN NABORU: 1 kwartał 2023 r
AKCJA 2: Partnerstwa na małą skalę; Partnerstwa w zakresie współpracy
TERMIN NABORU: 1 kwartał 2023 r
TERMIN WARSZTATÓW MODUŁOWYCH ONLINE:
Data szkolenia: 17.10 – 27.10.2022 r.
Temat: Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ 2021-2027 oraz moduł dodatkowy WNIOSEK KA220-SCH – Partnerstwa w zakresie współpracyZapisy tutaj: www.szkolenia-erasmus.org/sektor/edukacja-szkoln
Podczas warsztatów dowiesz się: Jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert przeprowadzi Cię krok po kroku przez wniosek z wykorzystaniem nowego formularza ERASMUS+ 2021-2027 oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne Jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu w projektach KA1 i KA2 W jaki sposób pozyskać partnera projektu Jak skonstruować budżet, żeby placówka NIE dokładała środków własnych Jak pozyskać akredytację ERASMUS+ w edukacji szkolnej Jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w edycji ERASMUS+ 2021-2027, w najbliższych naborach wiosną i jesienią br. —–
Organizator szkolenia: Grupa Wydawnicza Semantika.

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego