Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Powstał pierwszy w województwie podlaskim oddział rehabilitacji pulmonologicznej

6 października 2022

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku zakontraktował pierwszy w województwie podlaskim oddział rehabilitacji pulmonologicznej. Oddział został utworzony w ramach struktur Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem i zlokalizowany jest w Krzyżewie.

„4 sierpnia 2022 r. ogłosiliśmy konkurs na realizację świadczeń w zakresie rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych, w tym rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności na obszarze całego województwa. W efekcie Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ zakontraktował w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem 20 łóżek na łączną kwotę ponad 400 tys. złotych.

Oddział rehabilitacji pulmonologicznej jest pierwszym w województwie podlaskim oddziałem, gdzie pacjenci otrzymają świadczenia pozwalające na sprawny i szybki powrót do zdrowia po przebytych schorzeniach układu oddechowego, jak na przykład COVID-19.”

– mówi Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

W oddziale rehabilitacji pulmonologicznej pomoc otrzymają pacjenci wymagający rehabilitacji w procesie leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc. Co ważne rehabilitacja pulmonologiczna skierowana jest także do osób po przebytej chorobie COVID-19.

Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 3 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Warunkiem przyjęcia pacjenta na oddział jest skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną wystawione przez lekarza jednego z wymienionych oddziałów: pulmonologicznego; gruźlicy i chorób płuc; chirurgii klatki piersiowej; kardiologii; laryngologii; chorób wewnętrznych; alergologii; onkologii; pediatrii (w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego) lub lekarza z następujących poradni: gruźlicy płuc i chorób płuc; rehabilitacyjnej; alergologicznej; chirurgii klatki piersiowej.

Dotychczas pacjenci z województwa podlaskiego wymagający rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych szukali pomocy w innych regionach Polski. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia reaguje na potrzeby zdrowotne mieszkańców województwa podlaskiego. Efektem jest zakontraktowanie pierwszego w województwie podlaskim oddziału rehabilitacji pulmonologicznej w Krzyżewie.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego