Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zmiana dyżuru psycholog Diany Wiżlańskiej – Sławińskiej w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10

19 października 2022

Dyżur został przełożony z dnia 20 października 2022 r. na dzień 21 października w godzinach 15.00 – 16.30


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego