Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał pierwsze umowy na realizację programu badań przesiewowych raka jelita grubego w województwie podlaskim

7 listopada 2022

 • Od 1 listopada Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ finansuje program badań przesiewowych raka jelita grubego, który realizują 3 placówki medyczne zlokalizowane w Białymstoku i w Łapach.
 • Celem programu jest spadek umieralności i zapadalności na raka jelita grubego poprzez wykonanie kolonoskopii przesiewowej.
 • 20 października br. Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ ogłosił kolejne postępowania w trybie konkursu ofert na realizację programu celem zwiększenia dostępności do badań przesiewowych raka jelita grubego w województwie podlaskim.

Pod koniec października br. Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał umowy na realizację programu badań przesiewowych raka jelita grubego w województwie podlaskim z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku oraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach. Umowa na realizację programu w tych placówkach obowiązuje od 1 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Rak jelita grubego stanowi obecnie drugą pozycję (po raku płuca) wśród wszystkich zapadalności na nowotwory w populacji polskiej i drugą w grupie onkologicznych przyczyn zgonów. Jest więc jednym z najistotniejszych epidemiologicznie problemów w populacji. Dlatego Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku ogłosił kolejne postępowania w trybie konkursu ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie program badań przesiewowych raka jelita grubego. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 18 listopada. Mamy nadzieję, że liczba placówek medycznych realizujących program w województwie podlaskim będzie większa, a pacjenci zyskają lepszy dostęp do wykonania badania przesiewowego raka jelita grubego – kolonoskopii.

mówi Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński.

Populacja objęta Programem Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

Program skierowany jest do osób  w wieku:

– od 50 do 65 lat,

– od 40 do 49 lat – posiadających krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Jakie świadczenia w ramach programu otrzyma pacjent?

Program obejmuje wykonanie badania przesiewowego polegającego na realizacji pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego fałdu zastawki Bauhina, w tym:

 • ·         pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy;
 • ·         usunięcie polipów wielkości do 15 mm;
 • ·         poddanie badaniu histopatologicznemu wszystkich wycinków i usuniętych polipów;
 • ·         wykonywanie badań w znieczuleniu ogólnym u osób:

– po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich, i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,

– po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości,

– które zgłaszają świadczeniodawcy duży lęk przed wykonaniem badania;

 • ·         ustalenie dalszych zaleceń dotyczących leczenia u osób poddanych badaniom przesiewowym.

Należy pamiętać, że do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie. Wystarczy, że pacjent zgłosi się do placówki medycznej realizującej program badań przesiewowych raka jelita grubego:

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A tel. do rejestracji (85) 831 80 00.
 2. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, tel. do rejestracji (85) 678 41 12.
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, tel. do rejestracji (85) 814 24 17.

Warto przypomnieć, że w województwie podlaskim funkcjonuje 21 pracowni, w których wykonywane są badania kolonoskopii. Najwięcej, bo aż siedem znajduje się w Białymstoku. Dokładny wykaz wszystkich pracowni kolonoskopii wraz z pierwszymi wolnymi termiami wizyt znajdziemy na stronie internetowej podlaskiego oddziału NFZ.

___________________________________________________________________________

Najskuteczniejszym badaniem diagnostycznym w kierunku wykrywania raka jelita grubego jest kolonoskopia z uwagi na wysoką czułość badania. Dzięki tej metodzie badań aż w 60-90% zapobiega się rozwojowi raka jelita.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego