Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Komunikat prasowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: Ruszyła opieka koordynowana w województwie podlaskim

16 listopada 2022

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał pierwszy w województwie podlaskim aneks do umowy na świadczenie usług opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. To rozszerzenie świadczeń ma na celu polepszenie opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi.

 „W województwie podlaskim świadczenia w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej od 1 listopada realizuje Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.  w Łomży. Jest to pierwsza placówka medyczna, która sprawuje opiekę koordynowaną nad pacjentami w naszym regionie. Po spełnieniu przez Centrum Medyczne określonych przepisami wymagań Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał aneks do umowy, poszerzając w ten sposób ofertę świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ. Procedujemy kolejne wnioski z placówek POZ w naszym regionie.

Warto przypomnieć, że placówki, które są gotowe do włączenia koordynacji, mogą od 1 października br. wystąpić do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z wnioskiem o rozszerzenie umowy w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej. Wprowadzenie tego typu opieki jest dobrowolne”.

– mówi Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku.

Co oznacza opieka koordynowana dla pacjenta?

Dla pacjenta opieka koordynowana oznacza szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz POZ w sytuacjach medycznie uzasadnionych będzie mógł zlecić pacjentom badania, które do tej pory były w zakresie kompetencji lekarza specjalisty.

Leczenie będzie oparte na indywidualnym planie leczenia. W ramach opieki koordynowanej lekarz POZ ma możliwość konsultacji z lekarzem specjalistą. Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, poprawi skuteczność terapii i zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

Koordynacja opieki dotyczy schorzeń z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc oraz endokrynologii.

Co zyska pacjent?

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ wiąże się z poszerzeniem listy badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny pacjentowi. Chodzi o badania, na które do tej pory kierował lekarz specjalista tj.:

– pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG,

– spirometria i spirometria z próbą rozkurczową,

– EKG wysiłkowe, Holter EKG (24, 48, 72 godz.), Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego),

– ECHO serca przezklatkowe,

– BNP (NT-pro-BNP),

– USG Doppler tętnic szyjnych,

– USG Doppler naczyń kończyn dolnych,

– albumina (stężenie albumin w moczu),

– UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu).

Ponadto lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentowi konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii.

Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Jaką rolę pełni koordynator POZ?

Rolą koordynatora w POZ jest wsparcie pacjentów w procesie leczenia poprzez:

– dbanie o lepszą komunikację na linii lekarz-pacjent,

– przekazywanie informacji pacjentom o kolejnych etapach leczenia (nie tylko w ramach POZ),

– wspomaganie organizacji leczenia w szczególności pacjentów z chorobami przewlekłymi,

– współpracę z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.

Zadania koordynatora może realizować personel pracujący w placówce medycznej, czyli lekarz, pielęgniarka lub rejestratorka.






JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego