Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja o udzieleniu wsparcia

29 listopada 2022

na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) pn. Wsparcie Seniorów z UTW w Sejnach w ich zmaganiach z kryzysową sytuacją w ramach LOKALNEGO  CENTRUM SAMOPOMOCY SENIOROM.

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego