Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

PRACA W WOJSKU CZEKA

2 grudnia 2022

Już w styczniu 2023 roku osoby zainteresowane służbą w Wojsku Polskim będą mieli możliwość odbycia 28-dniowego szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w suwalskiej jednostce. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach na bieżąco przyjmuje wnioski o powołanie na szkolenie. W 2022 roku Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach powołał w szeregi 14 pułku przeciwpancernego blisko 200 ochotników. WCR czeka na kolejnych kandydatów. I turnus szkolenia w 2023 roku rozpoczyna się już 16 stycznia.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Kandydat ubiegający się o powołanie do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej składa wniosek (wraz z kompletem dokumentów: dowód osobisty, świadectwo ukończenia ostatniej szkoły/studiów) o powołanie w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21a. Może również przesłać go za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Aplikować może również za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego Wojska Polskiego na stronie www.zostanzolnierzem.pl. Po wpłynięciu zgłoszenia do WCR, Rekruter nawiąże kontakt z ochotnikiem.

Żołnierz Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej uzyskuje:

  • wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł za każdy miesiąc służby;
  • pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej;
  • pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
  • czas odbywania Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wliczany jest do okresu pełnienia służby wojskowej lub okresu zatrudnienia.

KTO MOŻE ZOSTAĆ POWOŁANY?

Do służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej;
  • posiada wiek co najmniej 18 lat;
  • nie była karana za przestępstwo umyślne.

Szczegółowe informacje nt. naboru do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w 14 pułku przeciwpancernym w Suwałkach udziela Zespół Rekrutacyjny WCR w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 21a, tel. 261 347 357.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego