Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Kolejne placówki POZ w Podlaskiem wprowadziły opiekę koordynowaną  

7 grudnia 2022

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał kolejne aneksy do umów na świadczenie usług opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. W regionie mamy już cztery miejsca udzielania świadczeń, w których funkcjonuje nowa forma opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi.

W województwie podlaskim świadczenia w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej od 1 listopada br. realizuje Łomżyńskie Centrum Medyczne w Łomży. Po miesiącu do koordynacji dołączyły następne 3 przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej:

1. NZOZ ALMA MED w Boćkach

2. Ośrodek Zdrowia w Turośni Kościelnej

3. Przychodnia Rodzinna w Augustowie 

Wdrożenie opieki koordynowanej to proces

Wprowadzenie tego typu opieki jest dobrowolne. Zainteresowane przystąpieniem do koordynacji placówki POZ muszą się przygotować, spełnić warunki, posiadać specjalistę, koordynatora, zapewnić dostęp do badań. Warto podkreślić, iż Przychodnie POZ mogą w każdej chwili przystąpić do realizacji opieki koordynowanej u siebie. Nie ma określonych ram czasowych, w których placówki powinny występować do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną.

Koordynator jest przewodnikiem pacjenta

Rolą koordynatora w POZ jest wsparcie pacjentów w procesie leczenia poprzez:

– dbanie o lepszą komunikację na linii lekarz-pacjent,

– przekazywanie informacji pacjentom o kolejnych etapach leczenia (nie tylko w ramach POZ),

– wspomaganie organizacji leczenia w szczególności pacjentów z chorobami przewlekłymi,

– współpracę z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.

Zadania koordynatora może realizować personel pracujący w placówce medycznej, czyli lekarz, pielęgniarka lub rejestratorka.

Konsultacje ze specjalistami i dodatkowe badania

Opieka koordynowana umożliwia pacjentowi z chorobą przewlekłą z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc czy endokrynologii leczenie w jednym ośrodku u różnych specjalistów: kardiologa,  diabetologa, endokrynologa czy pulmonologa. Lekarz POZ ma do dyspozycji szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych. W sytuacjach medycznie uzasadnionych będzie mógł zlecić pacjentom badania, które do tej pory były w zakresie kompetencji lekarza specjalisty, tj.:

– pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG,

– spirometria i spirometria z próbą rozkurczową,

– EKG wysiłkowe, Holter EKG (24, 48, 72 godz.), Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego),

– ECHO serca przezklatkowe,

– BNP (NT-pro-BNP),

– USG Doppler tętnic szyjnych,

– USG Doppler naczyń kończyn dolnych,

– albumina (stężenie albumin w moczu),

– UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu).

Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Z wyrazami szacunku,

LOGO2     Beata Leszczyńska Rzecznik prasowy   Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Pałacowa 3 15-042 Białystok   tel. 85 745  95 45

      

      


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego