Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

16 grudnia 2022

Zapraszamy do udziału w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, po którym uzyskuje się tytuł ratownika. Kurs finansowany jest przez Miasto Sejny oraz Radę Państw Morza Bałtyckiego. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego