Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał 3 kolejne umowy na realizację programu badań przesiewowych raka jelita grubego w regionie

22 grudnia 2022

  • Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ finansuje od listopada br. program badań przesiewowych raka jelita grubego, z którego pacjenci mogą skorzystać już w 6 placówkach medycznych położonych w: Białymstoku, Łomży i w Łapach.
  • ·         Na badania nie trzeba skierowania, a wykonanie kolonoskopii jest możliwe w znieczuleniu.
  • ·         Wystarczy, że pacjent w wieku od 50 do 65 lat (w niektórych przypadkach do programu kwalifikuje się osoby od 40 r. życia) zgłosi się do placówki realizującej  kolonoskopię przesiewową.

W grudniu br. Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał kolejne trzy umowy na realizację programu badań przesiewowych raka jelita grubego w województwie podlaskim z: Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, Fundacją „Pomóż im” w Białymstoku oraz Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Łącznie w województwie podlaskim program badań przesiewowych raka jelita grubego realizuje już 5 podmiotów medycznych, ale pacjenci do dyspozycji mają 6 miejsc. Z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym mamy umowy na dwa miejsca realizacji świadczeń przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie oraz przy ul. Żurawiej.

Celem zwiększenia dostępności do badań profilaktycznych dla mieszkańców naszego województwa prowadzimy kolejne postępowania w trybie konkursu ofert na realizację programu w powiecie białostockim i augustowskim. Liczba podmiotów może się więc zwiększyć.  

mówi Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński.

Rak jelita grubego – problem zdrowotny

Na nowotwór jelita grubego zapada rocznie około 18 tys. osób w Polsce. Rak jelita grubego jest drugim, po raku płuca, nowotworem wśród wszystkich zachorowań w polskiej populacji. Jest to trzeci najczęściej wykrywany nowotwór wśród kobiet i czwarty wśród mężczyzn.

Eksperci podkreślają, że nowotwór jelita grubego jest niezwykle podstępny. Może rozwijać się bez objawów nawet przez kilka lat, dlatego tak ważne są badania przesiewowe i wczesne wykrycie choroby.

Najskuteczniejszym badaniem diagnostycznym w kierunku wykrywania raka jelita grubego jest kolonoskopia z uwagi na wysoką czułość badania. Dzięki tej metodzie badań aż w 60-90% zapobiega się rozwojowi raka jelita.

Populacja objęta Programem Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

Program skierowany jest do osób  w wieku:

– od 50 do 65 lat,

– od 40 do 49 lat – posiadających krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Na czym polega badanie?

Program obejmuje wykonanie badania przesiewowego polegającego na realizacji pełnej kolonoskopii, w tym:

– pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy,

– usunięcie polipów wielkości do 15 mm,

– poddanie badaniu histopatologicznemu wszystkich wycinków i usunięciu polipów,

– wskazanie konkretnych zaleceń dotyczących leczenia u osób, które wykonały kolonoskopię przesiewową.

W zależności od wskazań medycznych badanie kolonoskopii może być przeprowadzone w znieczuleniu miejscowym (z zastosowaniem żelu znieczulającego) lub znieczuleniu ogólnym. Badanie jest precyzyjne i trwa od 15 do 40 minut.

Należy pamiętać, że do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie. Wystarczy, że pacjent zgłosi się do placówki medycznej realizującej program badań przesiewowych raka jelita grubego:

  1. 1.      Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, tel. do rejestracji 85 831 84 30.
  2. 2.      Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. Żurawia 14, tel. do rejestracji 85 831 64 94.
  3. 3.      Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, tel. do rejestracji 85 664 68 88
  4. 4.      Fundacja „Pomóż Im” w Białymstoku ul. Mazowiecka 33, tel. do rejestracji 609 230 120.
  5. 5.      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23, tel. do rejestracji 85 814 24 12.
  6. 6.      Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 tel. do rejestracji 86 473 32 46.

Warto pamiętać, że do kolonoskopii trzeba się dobrze przygotować, dlatego przed wizytą warto skontaktować się z placówka, która poinformuje pacjenta, co musi zrobić przed badaniem.

Z wyrazami szacunku,

LOGO2     Beata Leszczyńska Rzecznik prasowy   Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Pałacowa 3 15-042 Białystok   tel. 85 745  95 45

      

      


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał 3 kolejne umowy na realizację programu badań przesiewowych raka jelita grubego w regionie.png


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego