Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Większa liczba placówek POZ realizujących opiekę koordynowaną w Podlaskiem

5 stycznia 2023

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał kolejnych 16 aneksów do umów na świadczenie usług opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Rok 2023 zaczynamy z 20 miejscami udzielania świadczeń, w których funkcjonuje nowa forma opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi.

W IV kwartale ubiegłego roku w województwie podlaskim ruszyła opieka koordynowana, która oznacza dla pacjenta: po pierwsze więcej badań diagnostycznych i możliwości leczenia najczęstszych chorób przewlekłych pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Po drugie, opieka koordynowana to także szybszy kontakt z lekarzem specjalistą. Lekarz POZ w sytuacjach medycznie uzasadnionych będzie mógł zlecić pacjentom badania, które do tej pory były w zakresie kompetencji lekarza specjalisty” – Mówi Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

W województwie podlaskim świadczenia w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej realizują:

 NazwaMiejscowośćAdres
1.Przychodnia Rodzinna w Augustowie AugustówHoża 2b
2.Joanna Redźko-BaszunBiałystokKlepacka 4
3.NZOZ „Poradnia Rodzinna” Agnieszka Gosk BiałystokAndrukiewicza 4/3u
4.NZOZ „Lekarz Rodzinny” Joanna M. SzelągBiałystokDubois 3/Lok.1
5.Michalska – Spółka Partnerska LekarzyBiałystokMieszka I 8c/15
6.Anna MazurBiałystokTransportowa 9/U1
7.Medimed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Z Siedzibą wBiałymstokuBiałystokTuwima 1/2/2
8.Akademicka Praktyka Medycyny Rodzinnej Bielska, Chlabicz, Czarnowski, Ołtarzewska, Sawicka-Powierza Spółka Partnerska Lekarzy BiałystokMazowiecka 33
9.Patrycja Klaudia Budna NZOZ Centrum Medyczne „Warszawska” BiałystokBukowskiego 1/2
10.Przychodnia Rodzinna Lekarze – Barbara Piekarska, Grzegorz Chudoń, Joanna Zabielska-Cieciuch Spółka PartnerskaBiałystokGajowa 75
11.Przychodnia Rodzinna „Sol-Med” Tamara Drabikowska – ChmaraBiałystokJana Pawła Ii 59/14u
12.NZOZ ALMA MED W BoćkachBoćkiGrunwaldzka 1
13.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Midmed Dorota RybińskaBrańskKościelna 9
14.Nasza Przychodnia Izabela Maria Małyszko, Andrzej Małyszko Spółka JawnaCzarna BiałostockaTorowa 1
15.Niepubliczny ZOZ Medicus S.C. Alicja I Dariusz LeończykGrajewoOs Południe 9
16.Przychodnia Danmed – Lekarze: Bogdan i Joanna Danielscy Spółka PartnerskaŁomżaKsiężnej Anny 29/Lok. 6
17.Łomżyńskie Centrum Medyczne w ŁomżyŁomżaKs. Kardynała Wyszyńskiego 9
18.Mariola Wandiuk-LewoniewskaSobolewoTygrysia 34
19.Ośrodek Zdrowia w Turośni KościelnejTurośń KościelnaBiałostocka 7
20.Betesda Spółka Cywilna Monika-Krysiuk Wnuczko, Krzysztof WnuczkoWasilkówBiałostocka 104/U1

Wdrożenie opieki koordynowanej to proces

Wprowadzenie tego typu opieki jest dobrowolne. Zainteresowane przystąpieniem do koordynacji placówki POZ muszą się przygotować, spełnić warunki, posiadać specjalistę, koordynatora, zapewnić dostęp do badań. Warto podkreślić, iż Przychodnie POZ mogą w każdej chwili przystąpić do realizacji opieki koordynowanej u siebie. Nie ma określonych ram czasowych, w których placówki powinny występować do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną.

Koordynator jest przewodnikiem pacjenta

Rolą koordynatora w POZ jest wsparcie pacjentów w procesie leczenia poprzez:

– dbanie o lepszą komunikację na linii lekarz-pacjent,

– przekazywanie informacji pacjentom o kolejnych etapach leczenia (nie tylko w ramach POZ),

– wspomaganie organizacji leczenia w szczególności pacjentów z chorobami przewlekłymi,

– współpraca z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.

Zadania koordynatora może realizować personel pracujący w placówce medycznej, czyli lekarz, pielęgniarka lub rejestratorka.

Konsultacje ze specjalistami i dodatkowe badania

Opieka koordynowana umożliwia pacjentowi z chorobą przewlekłą z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc czy endokrynologii leczenie w jednym ośrodku u różnych specjalistów: kardiologa,  diabetologa, endokrynologa czy pulmonologa. Lekarz POZ ma do dyspozycji szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych. W sytuacjach medycznie uzasadnionych będzie mógł zlecić pacjentom badania, które do tej pory były w zakresie kompetencji lekarza specjalisty, tj.:

– pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG,

– spirometria i spirometria z próbą rozkurczową,

– EKG wysiłkowe, Holter EKG (24, 48, 72 godz.), Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego),

– ECHO serca przezklatkowe,

– BNP (NT-pro-BNP),

– USG Doppler tętnic szyjnych,

– USG Doppler naczyń kończyn dolnych,

– albumina (stężenie albumin w moczu),

– UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu).

Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego