Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Ostrzeżenie meteorologiczne

10 stycznia 2023

Obserwuje się i prognozuje się dalsze występowanie miejscami gęstych mgieł, w zasięgu
których widzialność okresami będzie ograniczona do 100-200 m. Po południu, w czasie
opadów deszczu, widzialność przejściowo może się poprawić.

Szczegóły w załączniku:


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego