Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Postępowanie rekrutacyjne i terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024

20 stycznia 2023

ZARZĄDZENIE NR 4/2023 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Mieście Sejny

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Sejny na rok szkolny 2023/2024

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie deklaracji kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego06.02 – 17.02.2023 r. do godz. 15.00
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Udostępnienie na stronach internetowych Urzędu Miasta, Przedszkola i Szkoły  oferty edukacyjnej przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej24.02 2023 r.

Opublikowanie
na stronie internetowej UM wykazu wolnych miejsc 24.04.2023 r.
Składanie w przedszkolu/szkole  podpisanych wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.27.02 2023 r. do 19.03.2023 r.
do godz. 15.00
08.05.2023 r. 
do
26.05.2023 r.
do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
20.03.2023 r.
do
24.03.2023 r.
29.05.2023 r.
do
02.06.2023 r.
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i  niezakwalifikowanych
31.03.2023 r.12.06.2023 r.
Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka (do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole), do którego dziecko zostało zakwalifikowane
04.04.2023 r.
do
14.04.2023 r. do godz. 15.00
13.06.2023 r.
do
19.06.2023 r. do godz. 15.00
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych18.04.2023 r.23.06.2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez  Miasto Sejny na rok szkolny 2023/2024

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie zgłoszeń przez kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły01.02.2023 r.
do
17.02.2023 r.
do godz. 15.00
Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych
Składanie w szkole podpisanych wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych21.02 2023 r.
do 06.03.2023 r.
do godz. 15.00
07.04.2023 r. 
do
14.04.2023 r.
do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych07.03.2023 r.
do
17.03.2023 r.
17.04.2023 r.
do
25.04.2023 r.
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i  niezakwalifikowanych
20.03.2023 r.28.04.2023 r.
Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane21.03.2023 r.
do
27.03.2023 r. do godz. 15.00
04.05.2023 r.
do
10.05.2023 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych31.03.2023 r.12.05.2023 r.
Opublikowanie wykazu wolnych miejsc06.04.2023 r.31.08.2023 r.

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego