Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

„Korpus Wsparcia Seniorów – rozeznanie”

24 stycznia 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach dokonuje rozeznania   potrzeb seniorów w wieku 65 lat i więcej  w zakresie wyposażenia  w tzw. „opaskę lub inne urządzenie bezpieczeństwa” w ramach programu „Korpus Wsparcia  Seniorów”  na rok 2023.

Moduł II – wspieranie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. To opaski bezpieczeństwa dla seniorów.

Osoby zainteresowane  programem  proszone są  o kontakt z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sejnach, ul . Wileńska 10 , w terminie  do

27 stycznia 2023r. do godz. 15.

Szczegółowych informacji  udziela osobiście  lub pod nr telefonu  87  516  21 13 Ilona Anna Okoń , Kierownik MOPS w Sejnach


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego