Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zmiana Dyżuru Przewodniczącej Rady Miasta Sejny

16 lutego 2023

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny Pani Jolanta Beata Bagińska pełnić będzie dyżur w dniu 16 lutego 2023 r. (czwartek)  w godzinach 1510do 1615  w zamian za dyżur w dniu 20 lutego 2023 r. (poniedziałek).


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego