Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Nabór kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sejnach

22 lutego 2023

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), w związku z § 3 ust. 3 uchwały Nr XXIV/177/20 Rady Miasta Sejny z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sejnach, ogłaszam nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sejnach.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego