Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW DO ROCZNEGO PROGRAMU PILOTAŻOWEGO
„SEJNY DLA PSZCZÓŁ”
 

27 lutego 2023

Miasto Sejny informuje, że ogłasza nabór wniosków do programu pilotażowego pn. „Sejny dla pszczół” Celem programu jest wsparcie hodowli pszczoły miodnej ras łagodnych i nieagresywnych w systemie pasiecznym na terenie Miasta Sejny poprzez udostępnienie gruntów pod ustawienie pasiek w formie umowy użyczenia – bezpłatnie. Program będzie realizowany na podstawie Regulaminu Programu Pilotażowego, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), art. 25 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego