Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i
obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Hasło roku 2023 brzmi „Zdrowie dla wszystkich”.

3 kwietnia 2023

Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i
obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Hasło roku 2023 brzmi „Zdrowie dla wszystkich”.
W 1948 roku kraje z całego świata połączyły siły i założyły WHO, aby promować
zdrowie, zapewniać światu bezpieczeństwo i służyć potrzebującym – aby każdy i wszędzie
mógł mieć dostęp do opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie.

W 1948 roku kraje z całego świata połączyły siły i założyły WHO, aby promować zdrowie, zapewniać światu bezpieczeństwo i służyć potrzebującym – aby każdy i wszędzie mógł mieć dostęp do opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie.

75. rocznica WHO jest okazją do spojrzenia wstecz na sukcesy zdrowia publicznego, które poprawiły jakość życia w ciągu ostatnich siedmiu dekad. To także okazja do zmotywowania do działania, aby stawić czoła nowym wyzwaniom zdrowotnym i epidemicznym Aby zdrowie dla wszystkich stało się rzeczywistością, potrzebujemy dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Cieszenie się dobrym zdrowiem oznacza nie tylko życie bez chorób, ale także osiągnięcie stanu pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia pracuje nad ochroną ludzi przed kluczowymi zagrożeniami, które prowadzą do chorób przewlekłych, takich jak tytoń, brak aktywności fizycznej, szkodliwe spożywanie alkoholu i niezdrowa dieta. Zagrożenia te prowadzą do chorób i stanów, takich jak cukrzyca, rak, udar mózgu i związane z tym urazy, co stanowi 74% wszystkich zgonów na całym świecie.    

Zdrowie dla wszystkich: ostateczny cel

Zaangażowanie Światowej Organizacji Zdrowia na rzecz zdrowia dla wszystkich, oparte na demokratycznym przekonaniu, że wszyscy ludzie są równi. Bezkompromisowo wezwano do uznania zdrowia za podstawowe prawo każdej istoty ludzkiej oraz podstawę pokoju

i bezpieczeństwa.

Łagodzenie śmiertelnych chorób.

Jedną z kluczowych misji Światowej Organizacji Zdrowia jest zapobieganie, łagodzenie i całkowite powstrzymanie rozprzestrzeniania się śmiertelnych chorób.

Ochrona ludzi przed pandemiami.

Światowa Organizacja Zdrowia działa na rzecz ochrony ludzi przed zagrożeniami i konsekwencjami epidemii i pandemii. W ciągu ostatnich dziesięcioleci WHO była na pierwszej linii frontu wszystkich poważnych sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem:

od Wirusa Ebola do ptasiej grypy (H5N1), SARS i pandemia COVID-19.

Pokój dla zdrowia, zdrowie dla pokoju.

Światowa Organizacja Zdrowia odgrywa często niewidoczną rolę w negocjowaniu usług humanitarnych i zdrowotnych podczas wojen i konfliktów. Wytyczne dotyczące polityki i norm w zakresie zdrowia.

Światowa Organizacja Zdrowia jest światowym autorytetem w zakresie wydawania polityk i wytycznych w celu poprawy zdrowia ludzi.

Zapobieganie chorobom poprzez szczepienia.

Światowa Organizacja Zdrowia odegrała pionierską rolę w dostarczaniu szczepionek zapobiegających chorobom. Szczepienia zapobiegają obecnie 3,5-5 milionom zgonów rocznie z powodu chorób takich jak tężec, krztusiec, grypa i odra.

Sprostanie wyzwaniom zdrowotnym związanym z klimatem.

Zmiana klimatu jest największym zagrożeniem dla zdrowia, przed którym stoi dziś ludzkość, wpływa na jakość powietrza, wodę pitną, zaopatrzenie w żywność, warunki sanitarne, schronienie i środowisko jako całość.

Osiągnięcia w zakresie zdrowia publicznego były możliwe dzięki niestrudzonym wysiłkom pokoleń pracowników służby zdrowia na całym świecie. WHO promuje pracę pracowników służby zdrowia, którzy dokonali wszystkich tych przełomowych wydarzeń w dziedzinie zdrowia, od wyeliminowania ospy po dramatyczny postęp w leczeniu HIV.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego