Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Uniwersytet Sukcesu

15 maja 2023

MOPS w Sejnach, informuje o możliwości uczestnictwa w programie „Uniwersytet Sukcesu” –p rogram jest bezpłatny i kierowany do młodych kobiet, w trudnej sytuacji materialnej, chcących wejść na rynek pracy.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 31 maja 2023 r.

Rejestracja  i informacje dotyczące programu, dostępne są na stronie:


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego