Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Podlaskie Lokalnie: Trwa nabór na mikrodotację z rozwoju instytucjonalnego Młodych Organizacji Pozarządowych

6 czerwca 2023

Do 19 czerwca trwa nabór wniosków mikrodotacyjnych w konkursie na rozwój instytucjonalny dla Młodych Organizacji Pozarządowych. Konkurs jest realizowany w ramach, objętego Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, projektu Podlaskie Lokalnie.
 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://podlaskielokalnie.pl/ oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/PodlaskieLokalnieMikrogranty


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego