Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
Instytutu Ogrodnictwa − Państwowego Instytutu Badawczego
Innowacyjne technologie przechowywania i przetwarzania
owoców i warzyw

9 czerwca 2023

Szczegóły w załączniku:


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego